REALITY CAPTURE

TOTEUTAMME STRATEGIAT - NÄYTÄMME RATKAISUT

KUINKA HYÖDYNTÄÄ TEOLLISUUDEN
MITTAUSPALVELUITA?

 

MITTAUS

Mittauspalveluiden avulla voidaan kartoittaa suunnitteluympäristöjä, tehdä kuntotarkastuksia, tilavuus- ja massalaskelmia, korkoerojen mittauksia, uuden rakenteen/rakennuksen as build -kartoituksia. Laserkeilauksella tuotettua pistepilveä voidaan käyttää ja jatkojalostaa moneen eri käyttötarkoitukseen asiakkaan toiveiden mukaan.

JÄLKIKÄSITTELY

Laadukas hyvä suunnittelu tarvitsee tänä päivänä oikeita lähtötietoja. Mittaustietojen käsittelyvaiheessa asiantuntijamme muokkaavat laadukasta suunnittelun lähtötietoa, oikea-aikaisesti ja oikeassa formaatissa. Muokkaukseen liittyy usein myös eri koordinaatistojen käsittelyä ja mahdollisia siirtoja koordinaatistosta toiseen.

TULOSTEN JAKAMINEN

Mittauspalveluiden tuloksena saadaan erinomaista lähtötietoa projekteihin, joissa tarvitaan tietomallien kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä tietojen jakamista oikea-aikaisesti. Kehitetyt nykyaikaset toimintamallit mahdollistavat tulosten jakamisen nopeasti ja hyvin ohjeistettuna.

KETKÄ TARVITSEVAT MITTAUSPALVELUITA?

Laadukas mittaus on yksi tulevaisuuden digitaalisen suunnittelupalvelun kulmakivistä. 3D
mallinnettujen ympäristöjen, mallinnettujen koneiden ja laitteiden avulla. Suunnittelutoimistot ja
loppuasiakkaamme pystyvät hyödyntämään aidosti digitaalisen muutoksen liiketoiminnassaan.
Mittauspalveluiden avulla saavutetaan merkittävä kustannussäästöä, esiselvityksissä,
suunnittelussa ja projektien käyttöönotoissa. Siirryttäessä digitaaliseen ympäristöön,
matkustustarpeet vähenevät oleellisesti ja samalla pystymme pienentämään teollisuuden
suunnittelupalveluista aiheutuvaa hiilijalanjälkeämme.

1. Avainasemassa toimialaosaaminen

Onnistumisemme edellyttää hyvää asiakasymmärrystä ja asiakkaidemme toimialojen tuntemista. Mittauskonseptimme on tehokas tapa hyödyntää kattavasti saatua mittausdataa. Käyttämämme laserkeilain ja täkymittalaitteet ovat markkinoiden laadukkaimpia laitteita ja muodostavat mittausaineistot uskomattomalla tarkkuudella, nopeasti sekä luotettavasti.

Ympäristöt ja vaatimukset

Asiakastarve muodostuu usein yksittäisen koneen, laitteen kokoonpanolinjan ja tilojen mallintamisesta. Ammattitaitoinen henkilöstömme huolehtii mittausprosessista. Noudattaen asiakkaan ohjeistuksia, viranomaismääräyksistä ja työturvallisuudesta. 

Oikea-aikainen tiedon jakaminen 

Palvelukonseptimme mahdollistaa suurten tiedostojen jakamisen tietoturvallisesti ja huomioiden asiakkaiden tietojärjestelmien vaatimukset tietojärjestelmät. 

Sovellukset

Tarkka mittaus ja laaja-alainen mallintaminen tuottaa suuren määrän raakadataa. Aurolahden nykyaikaisilla työkaluilla ja menetelmillä. Pystymme muokkaamaan laadukkaasta mittausaineistosta, juuri oikeaan käyttötarkoitukseen soveltuvan aineiston. 

Yksittäiset ja monimutkaiset kokonaisuudet 

Mittauskonseptimme mahdollistaa nopean ja tehokkaan tavan 3D mittaamiseen. Pystymme mallintamaan yhden päivän aikana kokonaisuuksia, joka ovat aiemmin vaatineet viikkojen työmäärää.

3D mallit ja ympäristöt

Aurolahden 3D suunnittelu- ja mittauspalveluiden sekä 3D ympäristömallinnuksen ohessa syntyy varsin pitkälle viety digital twin tietomalli.

Ulkoista mittauspalvelut meille

Asiakas saa oikea-aikaisesti tulokset hyödynnettäväksi omassa liiketoiminnassaan. Pystymme tuomaan lisäarvoa jo pienissä satunnaisissa mittauskohteissa.

Uusi palvelu ja mittauskonsepti

Tarjoamme apuamme mittaussuunnitelmien laadintaan ja kerromme kuinka mittauspalveluita voidaan parhaiten hyödyntää.

Säästä aikaa ja rahaa

Oma-suunnittelija ajattelumme auttaa asiakasympäristössä toteuttamaan palvelut kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla!

Wavy Abstract Background

2. Liiketoimintahyödyt

Kehitämme jatkuvasti menetelmiä ja osaamistamme. Asiakkaamme saavat aina viimeisimmän teknologian ja osaamisen käyttöönsä.

Keskitymme erityisesti tulosten jälleenkäsittelyyn ja tarjoamme asiakaskohtaiset menettely- ja suunnitteluohjeet.

Käytämme tulosten jakamiseen nykyaikaisia ja tietoturvallisia tiedonsiirtokanavia.

Digitaaliset kaksoset mullistavat tällä hetkellä teollisuuden suunnittelu - tuotekehitystä. Teknologian tarjoamat hyödyt ovat kiistattomat, ja digitaalinen kaksonen on nousemassa teollisuuden tuotekehityksessä uuteen arvoon. Virtuaaliset mallit mahdollistaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kokeilemisen ja näkemään, mitä saadaan aikaiseksi.

Wavy Abstract Background

3. Digitaalinen muutos

Digital transformation (DX) on strategia liiketoiminnan innovaatioiden mahdollistamiseksi, joka perustuu digitaalitekniikan sisällyttämiseen toimintaprosesseihin, tuotteisiin, ratkaisuihin ja asiakasvuorovaikutukseen.

Digitaalisista liiketoimintamalleista on tulossa merkittäviä, tärkeitä ja arvokkaita. On kriittistä ymmärtää digitaalisen muutosten vaikutukset yrityksen arvon kasvattamiseen. Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä, jokainen yritys on teknologiayritys - ja jokainen yritys kehittyy siitä, kuinka tehokkaasti digitaalisen muutoksen omaksuu.

Työnpainopiste siirtyy digitaaliseen ympäristöön

Usein uusi arvo luodaan yhdessä toimittajien ja asiakkaiden kanssa jatkuvassa vuoro-vaikutuksessa.

Aurolahti 3rd party partners

Haluamme hyödyntää teknologiatoimittajien nykyaikaisia suunnittelu-alustoja. Joita voikin tänä päivänä kutsua kokonais-valtaisiksi digitaalisen liiketoiminnan kehitysalustoiksi.

Valmiit suunnitteluympäristöt, mm. virtualisointi

Digital Engineering (DE) Virtuaali- ja 3D ympäristöistä, datasta tulee uusi arvonluonnin väline sekä data-analytiikasta uusi optimoinnin työkalu.

Mittauspalvelu / konsepti

Virtual Creation Hyödynnämme mittauspalveluissa Aurolahden virtualisoituja 3D suunnittelu- ja loppukäyttäjäympäristöjä

Ratkaisut

Aurolahden palvelu- ja tuoteportfolion työkaluilla. Voimme rakentaa vaikkapa asiakaskohtaisia tuote- ja myyntikonfiguraattoreita.

Kokonaisvaltaiset kustannussäästöt

Automatisoinnilla vähennät toistuvia manuaalisia työvaiheita ja vapautat aikaa mielenkiintoisempiin työtehtäviin. Säästä aikaa ja rahaa.

Suunnittelun ja dokumentoinnin automatisointi

Haluamme viedä mittauspalveluiden myötä. suunnittelun seuraavalle tasolle. Määrittää yhdessä asiakkaamme kanssa parametristen työkalujen käyttömahdollisuuden ja automatisoitavat suunnittelu- mallit.

Verkostomaiset kehitysympäristöt

Aurolahdella innovatiivinen yhteistyö on merkittävässä osassa Digital Engineering Framework kehitystyötä.

Wavy Abstract Background

Hyödynnä suunnittelu – ja mittauspalveluita uudella tavalla!

Voit hankkia meiltä projektikohtaisia kustannustehokkaita mittauspalveluita.
Vaihtoehtoisesti…

VOIT ULKOISTAA MITTAUKSET MEILLE!

Tekemällä kanssamme puite -ja palvelusopimuksen. Saat heti käyttöösi ammattitaitoiset osaajat, uuden teknologian sekä ajanmukaiset toimintamallit. _______________________________________________

Kehitämme liiketoimintaamme aktiivisesti. Digital engineering Framework – on Aurolahdelle yhteistyötapa, jossa digitaalisia työkaluja, suunnittelualustoja käyttämällä. Autamme asiakkaita hyödyntämään kehityksessä digitalisia työkaluja. Aina 3D suunnittelusta projektin hallintaan.

We show how it looks and works. Since 2013.

>50

Asiakkaat

>200

Projektit

1

Tytäryritykset

4

Liiketoimintasegmentit

iStock-1185862852_edited.jpg

Oletko valmis tehostamaan yrityksenne suunnittelupalveluja - hyödyntämään mittauspalveluja – pilotoimaan uutta virtuaaliympäristöämme

aurolahti_logo_01-2021_edited.png

Paluu tulevaisuuteen

2021